KONTAKT PRENÁJOM :

Mgr. Lenka Grajcárová

manažérka OC TRIADA

 

Telefón: 0907 267 916

octriada@gmail.com

 

Kancelária: OC TRIADA

Námestie slobody 1735

066 01 Humenné

  

Obchodné centrum TRIADA

Investor:          TRIADA Humenné, s.r.o.

Správca:         TRIADA Humenné, s.r.o.

Otvorenie:       23. september 2012

  

KONTAKT VEDENIE:

triadahe@centrum.sk, 0905 238 714

triadahe@zoznam.sk, 0905 983 481